Preporuke za dx postaje i dx ekspedicije

Nedjelja, 3 veljače, 2008

U pretposljednjem poglavlju Operatorskih vještina Mark on4ww nam donosi zaista korisne informacije o tome kako raditi i na što paziti ako se ikada odlučimo otisnuti na jednu radioamatersku ekspediciju.

Da li vas veseli kombinirati izlet sa familijom i radioamaterska aktivnost sa izleta? Ili ste „potpuno prolupali“ (po mjerilima vaše XYL) i radije trošite novac na DX ekspedicije? Ako je odgovor potvrdan, vjerojatno ćete otići na neki rijetki DXCC entitet. Što je DXCC entitet traženiji, imate veće šanse da se suočite sa situacijama spomenutim u ranijim poglavljama: „DX policajci“, nitko ne sluša vaše upute i sl. Vrlo je važno da VI upravljate situacijom i držite je pod kontrolom.

 • Ako odete na odmor u Španjolsku ili Francusku ne ćete imati veliki „pileup“,
 • Ako odete na Baleare, Kretu ili Cipar, broj pozivatelja će biti malo veći,
 • Ako vas posao odvede u Iran i posreći vam se da dobijete dozvolu za rad, uhvatite zraka i počnite se znojiti,
 • Ako pak uspijete aktivirati Scarborough Reef, „pileup“ će biti užasan … „vežite pojaseve“!

Kako kontrolirati „pileup“? Iako to nije jednostavan zadatak, potpuno je moguće. Evo nekoliko preporuka:

 • dajte vašu pozivnu oznaku nakon svakog QSO-a. Ako imate zaista dugu pozivnu oznaku npr. SV9/ON4ZZZZ/P, dajte je najmanje nakon svaka tri QSO-a,
 • ako radite simpleks i primijetite da više ne možete primati cijele pozivne oznake ili oni koji
  vas zovu ne odgovaraju odmah na vaš poziv, pređite u SPLIT način rada,
 • prije nego što pređete na SPLIT, provjerite da li je frekvencija na kojoj želite slušati slobodna,
 • kad radite SPLIT, objavite to nakon svakog QSO-a, zajedno sa frekvencijom na kojoj slušate. Npr. na CW: UP 1, UP 1-2, UP 5. Na SSB: listening 5 up, listening 5 to 10 (kHz) up.
 • na CW SPLIT slušajte najmanje 1 kHz UP (ili DOWN). Bolje je 3 kHz da izbjegnete moguće „špricanje“ na vašu TX frekvenciju,
 • na SSB SPLIT slušajte najmanje 5 kHz više ili niže od vaše TX frekvencije. Začuđujuće je kako široki mogu biti neki SSB signali. Ako ste SPLIT samo 2 ili 3 kHz, ovi signali mogu „špricati“ na vašu TX frekvenciju,
 • neka vaš SPLIT prozor bude što je moguće uži, nemojte zauzimati prostor na opsegu samo za sebe,
 • ako na SSB uspijete primati samo dio pozivne oznake (česti slučaj u velikom „pileupu“), dajte raport kao npr. „Yenkee Oscar 59“,
 • na CW, nemojte pozivati nepotpunu pozivnu oznaku sa upitnikom. Iz nekih nerazumljivih razloga, većina nediscipliniranih pozivatelja, upitnik shvaća kao poziv na ponovno pozivanje, iako dio pozivne oznake koju ste pozvali nije ni sličan njihovoj. Npr. pozovite 3TA 599, nemojte ??3TA 599,
 • na CW i SSB (i na digitalnim načinima): ako ste dali raport postaji sa nepotpunom pozivnom oznakom, ponovite cijelu pozivnu oznaku tako da operator zna da ste u dnevnik upisali njega, a ne nekog drugog. Neke neiskusne DX postaje rade kao u primjeru: TA 59. OH3TA odgovara, ponavlja svoju pozivnu oznaku dva puta i daje raport. DX se vraća i kaže: QSL, tnx, QRZ? Naravno da OH3TA ne zna da li je to za njega ili nekog drugog „TA“. DX bi trebao potvrditi vezu sa: OH3TA, tnx, QRZ?
 • kad ste jednom dali raport postaji čiju pozivnu oznaku niste potpuno primili, ne odustajte dok ne primiti cijelu pozivnu oznaku. „Pileup“ ponekad može biti vrlo nediscipliniran. Ako im date do znanja da nećete odustati sve dok ne završite započeti QSO, konačno će shvatiti i prestati će pozivati. Ako pak odustanete, zbog stalnog pozivanja drugih, zavladat će kaos,
 • ako je „pileup“ previše nediscipliniran, prekinite sa radom, promijenite frekvenciju ili opseg,
 • uvijek budite smireni i ne vičite na „pileup“,
 • nemojte raditi postaje koje pozivaju samo sa dva posljednja slova svoje pozivne oznake. Recite jasno da želite čuti samo cijelu pozivnu oznaku,
 • u SPLIT radu, kada primijetite da postaje ne odgovaraju na vaš poziv, poslušajte svoju TX frekvenciju. Možda vas netko ometa (npr. „DX policajci“),
 • brzina CW tipkanja na višim opsezima ne bi trebala biti veća od 40 wpm, a na nižim opsezima (160 do 40 m) najveća brzina, ovisno o propagacijskim uvjetima, ne bi trebala biti veća od 20 do 30 wpm,
 • uvijek obavijestite „pileup“ o svojim potezima. Ako idete u QRT, recite. Ako morate prekinuti na 5 minuta, recite: QRX 5 (QRX 5 minutes, standby). Ako idete u QSY na drugu vrstu emisije ili drugu frekvenciju, recite. Jako je neugodno, ako „pileup“ ne zna vaš idući potez. Konačno, oni vas žele raditi i biti informirani o vašim aktivnostima.

Ako „pileup“ postane prevelik, možete početi raditi samo određeni kontinent, regiju ili po brojevima. Raditi samo određeni kontinent ili regiju, znači da želite pozive samo sa određenog kontinenta (npr. Europe) ili regije (npr. sjeverna Europa, zapadna obala SAD), a DX-eri iz drugih područja trebaju čekati. Rad po brojevima znači da vi pozivate DX-ere po brojevima u njihovim pozivnim oznakama (0 do 9). Ove metode nisu baš preporučljive. Velike grupe DX-era nervozno čekaju na red. Nema garancije da ćete pozvati njihov broj ili kontinent, vi možete prekinuti sa radom bilo kada. Zbog toga postaju nervozni, a nervozni se brzo mogu pretvoriti u „mrske DX policajce“. Ako radite po metodi brojeva, 90% „pileupa“ besposleno čeka. Ipak, ovaj način pomaže manje iskusnim operatorima izaći na kraj sa velikim „pileupom“. Jedina stvarna prednost rada po kontinentu/regiji je davanje prilike dijelovima svijeta sa slabijim propagacijskim uvjetima.
Nekoliko stvari koje trebate imati na umu kad radite po kontinentu/regiji:

 • koristite ovu metodu za one dijelove svijeta prema kojima imate slabije propagacijske uvjete,
 • kada koristite ovu tehniku zbog prevelikoga „pilupa“, često mijenjajte kontinente,
 • obavijestite druge kontinente/regije o vašem planu: npr. da li ćete raditi JA samo 10 minuta, zatim EU pa NA?
 • kad se „pileup“ smanji, vratite se normalnom radu i radite sve dijelove svijeta istovremeno.

Nekoliko stvari koje trebate imati na umu kad radite po brojevima:

 • kada radite po brojevima, počnite od 0 i odradite sve do broja 9 (ili obratno). Nemojte prekinuti na pola. Odustajanjem od metode brojeva, a da niste završili cijeli niz, nećete steći simpatije „pileupa“.
 • kada radite po brojevima, idite po redu. Nemojte preskakati brojeve, npr. 0-5-2-3-8-4 …
 • uvijek radite jednaki broj DX-era po broju, ali nikad više od 10 sa istim brojem,
 • obavijestite „pileup“ koliko postaja namjeravate raditi po svakom broju i ponovite ovu informaciju svaki put kad prelazite na drugi broj,
 • ne zaboravite, 90% „pileupa“ sjedi besposleno, a „DX policajci“ će odašiljati na vašoj frekvenciji. Izbjegavajte rad po brojevima, ako je ikako moguće. Pored rada po kontinentu, regiji ili broju, neki operatori pokušavaju raditi po državama. Ovo bi trebalo svakako izbjegavati. Ponavljam, izbjegavajte to, jer ćete privući „DX policajce“ nacija koje čekaju. Sigurno nećete moći pozvati sve države, zašto onda pokušavati ovu glupu tehniku?

Konačna napomena: najvažnija stvar u radu s „pileupom“ je održavanja istog RITMA cijelo vrijeme rada. Ako u ovome uspijete, bit će vama i „pilupu“ mnogo lakše i ugodnije. Ipak, najvažnije od svega je: UŽIVAJTE!

DX Prozor

Subota, 26 siječnja, 2008

Idemo dalje, u desetom poglavlju Mark on4ww govori o tzv. dx prozoru.

Državna administracija propisuje koje frekventne opsege mogu koristiti radioamateri u pojedinoj državi, ali većina ne propisuje i vrstu emisija koja se koristi na pojedinom dijelu opsega. Tu nam pomaže podjela koju je napravila IARU. Frekventna podjela u IARU Regija 1 preporuča dva frekventna segmenta na opsegu 80 metara u kojima bi trebalo dati prednost DX vezama: 3500 – 3510 kHz i 3775 – 3800 kHz. Na opsegu 20 m, prozor za DX ekspedicije je 14195 +/5 kHz. Pored ovih preporučenih, imamo „de facto“ DX frekvencije na kojima se mogu naći DX ekspedicije i rijetke DX postaje. Budite svjesni ovih frekvencija, poznatih kao DX prozori, i poštujte ih. U prošlosti, kada sam bio aktivan iz središnje Afrike sa malom snagom, želio sam usrećiti što više amatera sa novom i rijetkom zemljom. Zato sam uvijek tražio mjesto u DX prozoru za CQ. Znao sam da mnogi DX-eri stalno slušanju ove prozore u nadi da će se pojaviti rijetki DX. Moje razočaranje je bilo veliko kada sam primijetio da su ovi prozori puni „običnih“ evropskih i američkih amatera koji su održavali „lokalne“ veze. Mnogi misle da su DX prozori za njih, „obične“ postaje, za CQ DX poziv. Ja se ne slažem sa ovakvim gledištem i mislim da su DX prozori raj za slabe DX postaje koje žele biti „primijećene“. Bilo bi bolje da obične postaje ne zovu CQ u ovim prozorima i koriste ih isključivo u potrazi na rijetke DX-ove. Aktualni „de facto“ DX prozori i DX frekvencije koje vrijedi slušati i na kojima obične postaje ne bi trebale zvati CQ, su:

 • SSB: 28490-28500, 24945, 21290-21300, 18145, 7045, 3790-3800, 1845 kHz
 • CW: uglavnom prvih 5 kHz na svakom bandu plus: 28020-28025, 21020-21025, 18075, 14020-14025, 10103-10105, 3500-3510, 1830-1835 kHz
 • RTTY: +/- 28080, 21080, 14080 kHz

Naravno da se DX postaje i ekspedicije mogu pojaviti i na drugim frekvencijama izvan de facto DX prozora.

Tail ending

Četvrtak, 24 siječnja, 2008

Nakon dugo dugo vremena nastavljam s pričom o operatorskoj vještini. Deveto poglavlje Mark on4ww je posvetio tzv. tail endingu.

Prije dvadesetak godina pojavila se nova metoda probijanja „pileupa“ nazvana „tail ending“. Od samog početka je bila, i još uvijek je, kontroverzna. Što je „tail ending“ (doslovno eng. nastavak na repu)? Sa pojavom amaterskih radijskih postaja sa dva VFO-a (u početku je jedan bio vanjski, a kasniji modeli imaju dva VFO ugrađena u uređaj), SPLIT način rada postao je vrlo popularan za rad sa DX-evima i DX ekspedicijama. U želji da probije „pileup“, pozivatelj DX postaje, na svom drugom VFO-u, sluša koga DX zove. Kada pažljivim slušanjem čuje da je QSO „OK“ (pozivne oznake i raporti su točno razmijenjeni), pozivatelj „staje na rep“ tj. poziva preko završetka veze koja je u tijeku. Ako ga je DX čuo, čim završi vezu može ga pozvati. Neki misle da se ovako može uštedjeti vrijeme i napraviti više veza. Ali s vremenom se pokazalo da premalo operatora zna raditi ovom metodom na ispravan način. Mnogi počnu pozivati prerano, pa se QSO koji je u tijeku, mora zbog njihovog preranog pozivanja ponoviti. Današnjim nedostatkom discipline na opsezima, mnogi operatori misle da je nužno pozivati preko QSO koji je u tijeku. Ako, još k tome, čuju da DX poziva iduću postaju bez da je pitao „QRZ?“ ili slično, stvara se potpuni kaos na frekvenciji. Pitanje: „Tail ending“ da ili ne? Današnji konsenzus je: NE!

Pileups – RTTY split pileup

Petak, 26 listopada, 2007

U šestom i posljednjem dijelu poglavlja Pileups, Mark on4ww nam govori o digitalnim načinima rada u split modu za vrijeme pileup-a.

 • Sve rečeno za SSB SPLIT način rada vrijedi i za digitalne načine rada.
 • Kod pozivanja, dajte svoju pozivnu oznaku dva puta (2x) i slušajte. Ubrzo ćete primijetiti da, ako dajete svoju pozivnu oznaku tri puta, DX već radi sa nekim drugim. Ako imate sreće, DX će ponoviti pozivnu oznaku na kraju svoje relacije. Sa drugim VFO-om potražite s kim DX radi. Vrlo često nećete biti te sreće i zato je važno čuti DX-a od početka njegovog emitiranja. Obično je dovoljno dati svoju pozivnu oznaku dva puta.

Pileups – CW split pileup

Četvrtak, 25 listopada, 2007

U petom dijelu poglavlja Pileups, Mark on4ww nam govori o radu telegrafijom u split modu za vrijeme pileup-a.

 • Većina rečenog za SSB SPLIT vrijedi i za CW SPLIT.
 • U početku, prilagodite brzinu odašiljanja brzini DX-a. Slušajte kojom brzinom odašilju postaje s kojima DX radi. Kada ustanovite koju brzinu telegrafije DX „najviše voli“, pozivajte tom brzinom.
 • Dajte svoju pozivnu oznaku jedanput i SLUŠAJTE. Davanje svoje pozivne oznake dva puta na CW je najčešće besmisleno.
 • Ako se ipak odlučite na dvostruko pozivanje, pređite na QSK način rada (CW full break-in). Ovim načinom rada možete čuti kada DX počne odašiljati tj. odgovarati na vaš ili nečiji drugi poziv. Čim čujete DX-a, prekinite odašiljanje i na drugom VFO-u vašeg uređaja nađite s kim DX radi.

Sljedeći nastavk je o digitalnim načinima rada u split modu za vrijeme pileup-a.

Pileups – SSB split pileup

Četvrtak, 11 listopada, 2007

Četvrti dio poglavlja Pileups nam donosi nešto o radu split ssb načinu rada za vrijeme pileup-a.

Opaaa, DX radi u SPLIT načinu rada, kakvo olakšanje. Zaista olakšanje, jer je brzina održavanja QSO-a značajno veća nego u SIMPLEX-u. Kako da se brzo nađete u dnevniku DX-a koji radi SPLIT?

 • SLUŠAJTE, SLUŠAJTE, SLUŠAJTE …
 • Većina što vrijedi za SIMPLEX, vrijedi i za SPLIT način rada.
 • Provjerite da li je vaš uređaj namješten za SPLIT način rada.
 • SLUŠAJTE nekoliko minuta prije prvog pozivanja. Šanse za vezu su znatno veće ako pozovete u pravom trenutku, na pravoj frekvenciji. DX rad NIJE sport (jače, više, brže). Pokušajte se probiti kroz „pileup“ samo jednim dobro odmjerenim pozivom (pravi trenutak i mjesto tj. frekvencija).

Nakon nekoliko minuta slušanja:
1. upoznati ćete se sa ritmom rada DX-a,
2. otkriti ćete širinu SPLIT područja koje DX sluša, (npr. 5 do 10 kHz više ili niže od radne
frekvencije DX-a). DX će oglasiti područje slušanja (iako svi DX-ovi to ne oglašavaju dovoljno često) ili ćete to sami otkriti,
3. shvatit ćete da li uopće imate realne šanse za proboj kroz „pileup“ (npr. vi ste iz Europe, a DX zbog propagacija radi samo Japance),
4. otkriti ćete kako DX prolazi kroz SPLIT prozor.
Drugim riječima, da li DX ide od početka prema kraju SPLIT prozora i kad dođe do kraja da li ponovno kreće iz početka ili se vraća na početak od vrha SPLIT prozora prema dolje?
5. primijetiti ćete kojim korakom DX prolazi kroz SPLIT prozor. Npr. ako je na SSB SPLIT prozor širok 10 kHz, da li DX radi postaje na svaka 2 kHz ili svaka 3 ili 5 kHz? Ili da li radi neke na početku, pa onda ide na sredinu i na kraj?

Kad to sve ustanovite:
1. pozovite jednom,
2. SLUŠAJTE

Ako ste slijedili gore navedene preporuke, pozvati na pravoj frekvenciji i u pravom trenutku postaje dječja igra. Mogu se okladiti sa vama da ćete, ako slijedite gornje preporuke, mnogo lakše „probijati pileup“. I naravno, ne trebate kilovate snage za to. Da ponovimo: kada DX pozove nepotpunu pozivnu oznaku, a koja nije dio vaše, NE POZIVAJTE. Ovo je vrlo važno ponoviti i naglasiti. Ako pozivate kada nije vaš red, čak i u SPLIT radu, možete pokvariti nečiji QSO i smanjiti brzinu i ritam rada DX postaje. NEMOJTE TO RADITI, (čak i kad čujete da drugi to rade). Kad to ne radite, dakle kad slušate, dobri su izgledi da čujete koga DX radi i na kojoj frekvenciji. Preporučljivo je davati svoju pozivnu oznaku samo jednom, ali to ovisi o tome koliko je DX operator sposoban slušati u „pileupu“. Dva puta je apsolutni maksimum, tri puta ne bi trebalo. Osjećaj će doći s vremenom i iskustvom. Znam da se ponavljam, ali je način pozivanja vrlo važan. Različite DX postaje imaju različite metode rada. Neka metoda će vam se više sviđati, neka ne. Da bi smanjili „pileup“, neki operatori rade po metodi brojeva u pozivnoj oznaci. Ako traženi broj ne odgovara vašem, NE POZIVAJTE.

U sljedećem nastavku Mark on4ww govori o CW SPLIT PILEUP-u.

Pileups – RTTY Simpleks pileup

Ponedjeljak, 8 listopada, 2007

U trećem dijelu poglavlja Pileups, Mark on4ww govori o radu rtty i drugim digitalnim načinima rada u simpleksu za vrijeme pileup-a.

U digitalnim načinima rada nije dovoljno dati svoju pozivnu oznaku samo jednom. Uputno
je dati pozivnu oznaku dva puta, a ponekad i tri puta, ovisno kako dobro DX može primati pozivne oznake. Ipak tri puta bi trebalo izbjegavati. Umjesto dugog pozivanja, bolje je izabrati pravi trenutak za poziv, a još bolje bi bilo kad bi DX radio u SPLIT načinu rada.

U sljedećem nastavku Mark govori o SSB SPLIT PILEUP-u.

Pileups – CW Simpleks pileup

Nedjelja, 7 listopada, 2007

U trećem dijelu poglavlja Pileups, Mark on4ww govori o radu telegrafijom u simpleksu za vrijeme pileup-a.

 • Sve rečeno za rad SSB simplex, vrijedi i za CW simplex.
 • Nikad ne pozivajte „DE ON4ZZZZ“, nego jednostavno „ON4ZZZZ“. Riječ „DE“ (telegrafska skraćenica „od“) samo zbunjuje DX postaju koja očekuje samo pozivnu oznaku i ništa više.
 • Kad zovete DX postaju, nemojte davati K na kraju poziva. Što više nepotrebnih informacija, veće su šanse za grešku. Poseban primjer kako „K“ na kraju poziva može stvoriti zabunu je dan na kraju 13. poglavlja (pozivne oznake sa dva slova). Ako pozivatelj (vi) prestane emitirati neko vrijeme, koje je duže od vremena razmaka između dva slova, DX zna da ste završili sa pozivom.
 • Prilagodite brzinu tipkanja. Nakon pažljivog slušanja „pileupa“ i ritma kojim DX radi, brzo ćete ustanoviti koje postaje je DX „uhvatio“ i kojom brzinom su oni tipkali. Prilagodite vašu brzinu brzini tih postaja. To što DX tipka 40 znakova u minuti, ne znači nužno da prima istom brzinom. DX često prima znatno sporije brzine tipkanja. Zato je bolje da i vi prilagodite vašu brzinu pozivanja.
 • Ako DX poziva sa „ONLY“ ili sa „KN“ znači da želi čuti SAMO postaju koju poziva. To je obično znak da je počeo gubiti strpljenje zbog nediscipliniranih pozivatelja koji uporno pozivaju preko postaje koju on želi odraditi!
 • U sljedećem nastavku Mark govori o RTTY (I DRUGI DIGITALNI NAČINI) SIMPLEX PILEUP-u.

  Pileups – SSB Simpleks pileup

  Srijeda, 3 listopada, 2007

  Nastavljamo sa drugim dijelom poglavlja Pileups u kojem nam Mark on4ww govori o SSB simpleks radu za vrijeme pileup-a.

  Kako se najučinkovitije probiti kroz SIMPLEX „pileup“ (veliki „pileup“ sa mnogo postaja koje istovremeno pozivaju DX-a na njegovoj frekvenciji)?

  • Pričekajte da prethodni QSO bude POTPUNO završen.
  • Izbor pravog trenutka za poziv je VRLO važan. Nećete imati uspjeha ako počnete pozivati odmah po završetku prethodnog QSO-a.
  • Pričekajte približno sedam sekundi i dajte svoju cijelu pozivnu oznaku JEDNOM.
  • SLUŠAJTE …

  Ovaj pristup ima mnogo varijacija. Ovo iskustvo stićete samo čestim slušanjem simplex „pileupova.“ Mnogo zavisi od ritma u kojem DX postaja radi i koliko uspješno prima pozivne oznake u sveopćoj kakofoniji glasova. Ako pozivate odmah po završetku prethodnog QSO-a, vaš poziv će se izgubiti u gomili drugih koji istovremeno zovu. Pozivatelji često daju svoje pozivne oznake dva, ponekad tri ili četiri puta uzastopce bez prekida. U međuvremenu DX je već odgovorio jednom od njih, ali to nitko ne može čuti zbog beskrajnog pozivanja bez slušanja. Pričekajte približno sedam sekundi da pozivatelji uzmu zrak, pozovite jednom i SLUŠAJTE.

  • Kad pozivate, dajte svoju pozivnu oznaku relativno brzo. „Rastezanje“ fonetske abecede je BESKORISNO. „Oscar November Four Zulu Zulu Zulu Zulu“ je pravilan način pozivanja i može se izgovoriti relativno brzo. „Ooooscaaar Noooooveeeeember Fooooouuuuur Zuuuuuluuuu“ itd. je samo gubljenje vremena i ne pridonosi razumljivosti vaše pozivne oznake. Upravo suprotno!
  • Uvijek koristite PRAVILNU fonetsku abecedu. Međunarodna fonetska abeceda u radio prometu služi da bi se izbjegle greške u razmjeni slova i riječi. Da bi se to postiglo, svakom od 26 znakova međunarodne abecede dodijeljena je jedinstvena riječ. DX postaja, u sveopćoj kakofoniji zvukova, sluša ove jedinstvene riječi. Mješavina svih glasova dosta umara DX operatora, a ako se odstupa od standardnih riječi fonetske abecede, sve postaje još teže. Vrlo često DX operator nije primio upravo slovo koje se razlikuje od standardne fonetske abecede i traži ponavljanje. Npr. „Lima“ reže kao britva. Mnogi govore „London“. Ako je vaš signal slab, DX vjerojatno neće primiti „London“, ali „Lima“ će proći!

  Još primjera:
  Bravo – Baltimore. Echo – Easy (jako loše). Hotel – Honolulu (loše). Juliett – Japan. Kilo – Kentacky. Lima – London (jako loše). November – Norway (jako loše). Oscar – Ontario/Ocean (jako loše). Papa – Portugal (jako loše). Quebec – Quitto (jako loše). Romeo – Radio. Sierra – Santiago. Tango – Toronto (loše). Uniform – United/University (loše). Victor – Venezuela (loše). Whiskey – Washington (jako loše). X-ray – Xylophone (jako loše). Yankee – Yokohama (jako loše). Zulu – Zanzibar (loše).
  DX operator sluša točne riječi fonetske abecede i očekuje određene suglasnike/zvukove i definirane slogove u ovim riječima. Ako se neki slog riječi izgubi zbog statičkih smetnji/QRN, on često može rekonstruirati nepotpunu riječ. Zabavno sricanje, koje možemo čuti na opsezima, zvuči smiješno i nije učinkovito (npr. „Old Nose four Zenit Zebra Zigzag“).

  • Ako vam DX postaja odgovori sa vašom potpunom i pravilnom pozivnom oznakom, zašto gubiti vrijeme ponavljanjem vaše pozivne oznake na početku vaše relacije? Samo dajte raport. Možete završiti relaciju vašom pozivnom oznakom, ali to je samo trošenje vremena i trebalo bi izbjegavati u radu sa DX ekspedicijama. Što kraće emitirate to bolje i ostatak „pileupa“ će to cijeniti. Obično samo davanje raporta, bez dodatnih informacija, je najbolji način. Jedna sekunda i QSO je završen, a DX može tražiti drugog pozivatelja.
  • Kada pozivate u „pileupu“, nikad ne davajte pozivnu oznaku DX postaje – ona zna da zovete nju i to je samo gubljenje vremena.
  • Dajte vašu pozivnu oznaku jednom. Dva puta je maksimum, ali nije preporučljivo. U nekim slučajevima (kada DX postaje ne čuje najbolje ili je operator na DX postaji neiskusan) morate ponoviti vašu pozivnu oznaku. Trostruko ponavljanje je potpuno nepotrebno.
  • Ako DX primi vašu pozivnu oznaku pogrešno ili nepotpuno, u ponavljanju naglasite samo onaj dio koji nedostaje ili je pogrešan.

  Primjeri:
  QRZ, XU7ACV
  (kakofonija – čekam 7 sekundi)
  ON4ZZZ.
  ON4ZZZ, you are 59, QSL?
  QSL, 59.
  Thanks, QRZ, XU7ACV
  QRZ, XU7ACV
  (kakofonija – čekam 7 sekundi)
  ON4ZZZZ.
  4ZZZZ, you are 59, QSL?
  ON4 – ON4ZZZZ, 59, QSL?
  ON4ZZZZ, QSL tnx, QRZ, XU7ACV

  • Ako DX postaja odgovori sa djelomičnom pozivnom oznakom, koja ne odgovara vašoj pozivnoj oznaci NE JAVLJAJTE SE. Ponavljam, ŠUTITE I NEMOJTE SE JAVLJATI! DX postaja ne želi čuti vašu pozivnu oznaku, ako nije zvala vas. Kad bi pozivatelji u „pileupu“ poštovali ovo logično načelo, DX bi napravio više veza! Na žalost, kod mnogih DX-era prevladava egocentrični pristup („meni, ja i samo ja“). Iako znaju da DX ne poziva njih, uporno zovu. To je čisti gubitak vremena i pokazivanje vrlo sebičnog ponašanja!
  • Ako DX odgovori sa dijelom nečije pozivne oznake i nakon toga kaže „ONLY“, to obično znači da je pokušao nekoliko puta napraviti vezu sa tom postajom, ali nije uspio zbog nesportskog ponašanja dijela DX-era koji uporno pozivaju kada ne bi trebali.
  • Ako DX kaže „JA ONLY, Europe Standby“ on želi čuti SAMO amatere iz Japana. Ako ste vi iz Europe, nemojte pozivati. Također nemojte vikati „Europe PLEASE“ ili „What about Europe?“.
  • Ako radite QRP (5W ili manje na CW, 10W ili manje na telefoniji), nemojte pozivati sa vašom pozivnom oznakom i /QRP („stroke QRP“). Nikad. U Belgiji (kao i u velikoj većini drugih država), propisi o radu amaterskih radijskih postaja to ne dozvoljavaju. Dozvoljeno je samo /P, /M, /MM i /A. Koliko puta čujemo u „pileupu“ poziv samo „stroke QRP“ bez davanja pozivne oznake? Konačno DX pita cijelu pozivnu oznaku. Ovakav način pozivanja je samo gubitak vremena.

  U sljedećem nastavku Mark govori o CW SIMPLEX PILEUP-u.

  Pileups – prvi dio

  Nedjelja, 30 rujna, 2007

  U osmom poglavlju Mark on4ww nas upozaje s tzv. pileup-om. Ovo poglavlje nešto duže, pa ćete ga ovdje moći pročitati u devet nastavaka.

  Tko se jednom „zarazio“ lovom na DX postaje, brzo se upoznao sa PILEUP-om. Kada se na opsegu pojavi rijetka DX postaja, ubrzo se pojavi velika grupa amatera koji svi žele uspostaviti vezu s njom. Na kraju jedne veze, gomila počne pozivati DX postaju i svi pozivaju jedan preko drugoga. To se zove „pileup“. „Pileup“ ne generiraju samo fiksne DX postaje. Grupe radioamatera često odlaze u DX ekspedicije da bi aktivirali zemlje (DXCC entitete) u kojima nema radioamatera. Ponekad su to i nenastanjeni otoci! Cilj ovih ekspedicija je da, za njihovog kratkog boravka, uspostave kontakt sa što većim brojem radioamatera iz cijelog svijeta. Očito, veze tj. kontakt sa ovim ekspedicijama trebao bi biti ŠTO JE MOGUĆE KRAĆI da bi dali šansu što većem broju amatera da uspostave vezu sa DX ekspedicijom. Dakle, operatora u DX ekspediciji ne zanima koji je vaš QTH, s kakvim uređajem radite ili kako je ime vašem kućnom ljubimcu. Koji je najbolji način da što brže uspostavite i upišete u vaš dnevnik vezu sa rijetkom DX postajom ili DX ekspedicijom? SLUŠAJTE, SLUŠAJTE i onda samo SLUŠAJTE. Zašto treba slušati? Zato jer bez slušanja nema uspjeha! Pažljivim slušanjem bit ćete uspješniji u probijanju kroz „pileup“. Slušanjem se upoznajete s načinom i ritmom rada DX postaje. Slušanjem ćete ustanoviti da li DX radi u SPLIT načinu rada. Kad slušate imate dovoljno vremena provjeriti (i dvostruko provjeriti) da li je na vašem uređaju sve dobro namješteno:

  • pravilan izbor antene?
  • da li je aktivirana funkcija SPLIT?
  • da li je odašiljač (i linearno pojačalo) dobro podešeno?

  Često se podešavanje odašiljača (i linearnog pojačala) radi NA frekvenciji DX postaje. Jako LOŠA praksa kojom ometate rad DX postaje i potičete reakciju tzv. DX policajaca (pogledajte 8. poglavlje).

  • Prije pozivanja DX postaje, uvjerite se da pravilno čujete pozivnu oznaku DX postaje.

  Često naletimo na pileup koji je posljedica objave na DX Clusteru. Mnogo puta ova informacija nije točna! Sami se uvjerite da dobro čujete pozivnu oznaku DX postaje koju pozivate. To će vas poštedjeti neprijatnih trenutaka i vraćenih QSL karata sa porukom „NOT IN LOG“, „NOT EXISTING CALL“ ili „NOT ACTIVE THAT DAY“.
  Iskusna DX postaja će preći na SPLIT način rada čim osjeti da je poziva mnogo amatera. Na taj način njezina predajna frekvencija je čista i pozivatelji ju dobro čuju. Manje iskusna DX postaja će raditi SIMPLEX i konačno otići u QRT, jer neće moći ovladati „pileupom“. U ovakvim situacijama, vi sami možete odigrati važnu ulogu za vrijeme veze sa DX postajom. Uljudno predložite da pređe na SPLIT način rada (naravno, samo ako ima mnogo pozivatelja!). Ako uspijete nagovoriti DX-a da pređe na SPLIT način rada, svi će vam biti zahvalni.

  U sljedećem nastavku Mark govori o SSB SIMPLEX PILEUP-u.

  Slušanje

  Ponedjeljak, 17 rujna, 2007

  U drugom poglavlju Mark on4ww nam govori o slušanju. Iako možda zvuči smiješno radiooperater prvo mora naučiti slušati. Kao što ćemo vidjeti iz nastavaka koji slijede radioamater koji zna slušati puno će lakše, i s manje kaosa, održavati veze.

  Kao novi radioamater jedva čekate da počnete emitirati i uspostavljati veze. Pričekajte. Stavite mikrofon, morseovo tipkalo i tipkovnicu na stranu. Prvo se upoznajte sa SVIM funkcijama vašeg primopredajnika. Odašiljanje traži posebnu pažnju i najlakše je napraviti prve „greške u eteru“. U početku naučite SLUŠATI. Onaj koji prvo sluša, uspješniji je u ostvarivanju dobrih veza. Više o važnosti slušanja opisano je u poglavlju PILEUPS.

  

  O 9a9SS.com

  Dobrodošli na 9a9SS.com! Ja sam Ivan Palčić, diplomirani pravnik, koji slobodno vrijeme voli provoditi na radiovalovima u razgovoru s radioamaterima diljem svijeta. Radioamaterski ispit za A razred položio sam u lipnju 2005. godine. Ponosni sam član Hrvatskog radioamaterskog saveza i Radiokluba Zagreb 9a1ADE. Također, član sam European Phase Shift Keying Club-a #2829. i Croatian Digital Group-e #011. Prva pozivna oznaka bila mi je 9a5BDD. Od radio uređaja najčešće koristim Yaesu FT-857d u kombinaciji s odličnom malom Buddipole antenom iz kućne radinosti. Više...