Radioamaterski jezik

Ponedjeljak, 17 rujna, 2007

Nakon uvoda teksta “Operatorska vještina” kojeg je napisao Mark on4ww krećemo s prvim poglavljem o radioamaterskom jeziku. Za hrvatski prijevod zaslužan je Martin 9a2jk.

Naučite „radioamaterski jezik“ i ispravno ga koristite. Ne govorite „radio four“ nego „readability four“. Naučite međunarodnu tablicu fonetskog sricanja, CW kratice, kratice Q koda i brojevni kod (73/88) kao da je to vaš drugi materinji jezik. Uvijek koristite fonetsku tablicu sricanja na ispravan način, npr. A je ALPHA, a ne Alabama. O ovome ćemo više govoriti u 8. poglavlju (PILEUPS).O 9a9SS.com

Dobrodošli na 9a9SS.com! Ja sam Ivan Palčić, diplomirani pravnik, koji slobodno vrijeme voli provoditi na radiovalovima u razgovoru s radioamaterima diljem svijeta. Radioamaterski ispit za A razred položio sam u lipnju 2005. godine. Ponosni sam član Hrvatskog radioamaterskog saveza i Radiokluba Zagreb 9a1ADE. Također, član sam European Phase Shift Keying Club-a #2829. i Croatian Digital Group-e #011. Prva pozivna oznaka bila mi je 9a5BDD. Od radio uređaja najčešće koristim Yaesu FT-857d u kombinaciji s odličnom malom Buddipole antenom iz kućne radinosti. Više...