Preporuke za dx postaje i dx ekspedicije

Nedjelja, 3 veljače, 2008

U pretposljednjem poglavlju Operatorskih vještina Mark on4ww nam donosi zaista korisne informacije o tome kako raditi i na što paziti ako se ikada odlučimo otisnuti na jednu radioamatersku ekspediciju.

Da li vas veseli kombinirati izlet sa familijom i radioamaterska aktivnost sa izleta? Ili ste „potpuno prolupali“ (po mjerilima vaše XYL) i radije trošite novac na DX ekspedicije? Ako je odgovor potvrdan, vjerojatno ćete otići na neki rijetki DXCC entitet. Što je DXCC entitet traženiji, imate veće šanse da se suočite sa situacijama spomenutim u ranijim poglavljama: „DX policajci“, nitko ne sluša vaše upute i sl. Vrlo je važno da VI upravljate situacijom i držite je pod kontrolom.

 • Ako odete na odmor u Španjolsku ili Francusku ne ćete imati veliki „pileup“,
 • Ako odete na Baleare, Kretu ili Cipar, broj pozivatelja će biti malo veći,
 • Ako vas posao odvede u Iran i posreći vam se da dobijete dozvolu za rad, uhvatite zraka i počnite se znojiti,
 • Ako pak uspijete aktivirati Scarborough Reef, „pileup“ će biti užasan … „vežite pojaseve“!

Kako kontrolirati „pileup“? Iako to nije jednostavan zadatak, potpuno je moguće. Evo nekoliko preporuka:

 • dajte vašu pozivnu oznaku nakon svakog QSO-a. Ako imate zaista dugu pozivnu oznaku npr. SV9/ON4ZZZZ/P, dajte je najmanje nakon svaka tri QSO-a,
 • ako radite simpleks i primijetite da više ne možete primati cijele pozivne oznake ili oni koji
  vas zovu ne odgovaraju odmah na vaš poziv, pređite u SPLIT način rada,
 • prije nego što pređete na SPLIT, provjerite da li je frekvencija na kojoj želite slušati slobodna,
 • kad radite SPLIT, objavite to nakon svakog QSO-a, zajedno sa frekvencijom na kojoj slušate. Npr. na CW: UP 1, UP 1-2, UP 5. Na SSB: listening 5 up, listening 5 to 10 (kHz) up.
 • na CW SPLIT slušajte najmanje 1 kHz UP (ili DOWN). Bolje je 3 kHz da izbjegnete moguće „špricanje“ na vašu TX frekvenciju,
 • na SSB SPLIT slušajte najmanje 5 kHz više ili niže od vaše TX frekvencije. Začuđujuće je kako široki mogu biti neki SSB signali. Ako ste SPLIT samo 2 ili 3 kHz, ovi signali mogu „špricati“ na vašu TX frekvenciju,
 • neka vaš SPLIT prozor bude što je moguće uži, nemojte zauzimati prostor na opsegu samo za sebe,
 • ako na SSB uspijete primati samo dio pozivne oznake (česti slučaj u velikom „pileupu“), dajte raport kao npr. „Yenkee Oscar 59“,
 • na CW, nemojte pozivati nepotpunu pozivnu oznaku sa upitnikom. Iz nekih nerazumljivih razloga, većina nediscipliniranih pozivatelja, upitnik shvaća kao poziv na ponovno pozivanje, iako dio pozivne oznake koju ste pozvali nije ni sličan njihovoj. Npr. pozovite 3TA 599, nemojte ??3TA 599,
 • na CW i SSB (i na digitalnim načinima): ako ste dali raport postaji sa nepotpunom pozivnom oznakom, ponovite cijelu pozivnu oznaku tako da operator zna da ste u dnevnik upisali njega, a ne nekog drugog. Neke neiskusne DX postaje rade kao u primjeru: TA 59. OH3TA odgovara, ponavlja svoju pozivnu oznaku dva puta i daje raport. DX se vraća i kaže: QSL, tnx, QRZ? Naravno da OH3TA ne zna da li je to za njega ili nekog drugog „TA“. DX bi trebao potvrditi vezu sa: OH3TA, tnx, QRZ?
 • kad ste jednom dali raport postaji čiju pozivnu oznaku niste potpuno primili, ne odustajte dok ne primiti cijelu pozivnu oznaku. „Pileup“ ponekad može biti vrlo nediscipliniran. Ako im date do znanja da nećete odustati sve dok ne završite započeti QSO, konačno će shvatiti i prestati će pozivati. Ako pak odustanete, zbog stalnog pozivanja drugih, zavladat će kaos,
 • ako je „pileup“ previše nediscipliniran, prekinite sa radom, promijenite frekvenciju ili opseg,
 • uvijek budite smireni i ne vičite na „pileup“,
 • nemojte raditi postaje koje pozivaju samo sa dva posljednja slova svoje pozivne oznake. Recite jasno da želite čuti samo cijelu pozivnu oznaku,
 • u SPLIT radu, kada primijetite da postaje ne odgovaraju na vaš poziv, poslušajte svoju TX frekvenciju. Možda vas netko ometa (npr. „DX policajci“),
 • brzina CW tipkanja na višim opsezima ne bi trebala biti veća od 40 wpm, a na nižim opsezima (160 do 40 m) najveća brzina, ovisno o propagacijskim uvjetima, ne bi trebala biti veća od 20 do 30 wpm,
 • uvijek obavijestite „pileup“ o svojim potezima. Ako idete u QRT, recite. Ako morate prekinuti na 5 minuta, recite: QRX 5 (QRX 5 minutes, standby). Ako idete u QSY na drugu vrstu emisije ili drugu frekvenciju, recite. Jako je neugodno, ako „pileup“ ne zna vaš idući potez. Konačno, oni vas žele raditi i biti informirani o vašim aktivnostima.

Ako „pileup“ postane prevelik, možete početi raditi samo određeni kontinent, regiju ili po brojevima. Raditi samo određeni kontinent ili regiju, znači da želite pozive samo sa određenog kontinenta (npr. Europe) ili regije (npr. sjeverna Europa, zapadna obala SAD), a DX-eri iz drugih područja trebaju čekati. Rad po brojevima znači da vi pozivate DX-ere po brojevima u njihovim pozivnim oznakama (0 do 9). Ove metode nisu baš preporučljive. Velike grupe DX-era nervozno čekaju na red. Nema garancije da ćete pozvati njihov broj ili kontinent, vi možete prekinuti sa radom bilo kada. Zbog toga postaju nervozni, a nervozni se brzo mogu pretvoriti u „mrske DX policajce“. Ako radite po metodi brojeva, 90% „pileupa“ besposleno čeka. Ipak, ovaj način pomaže manje iskusnim operatorima izaći na kraj sa velikim „pileupom“. Jedina stvarna prednost rada po kontinentu/regiji je davanje prilike dijelovima svijeta sa slabijim propagacijskim uvjetima.
Nekoliko stvari koje trebate imati na umu kad radite po kontinentu/regiji:

 • koristite ovu metodu za one dijelove svijeta prema kojima imate slabije propagacijske uvjete,
 • kada koristite ovu tehniku zbog prevelikoga „pilupa“, često mijenjajte kontinente,
 • obavijestite druge kontinente/regije o vašem planu: npr. da li ćete raditi JA samo 10 minuta, zatim EU pa NA?
 • kad se „pileup“ smanji, vratite se normalnom radu i radite sve dijelove svijeta istovremeno.

Nekoliko stvari koje trebate imati na umu kad radite po brojevima:

 • kada radite po brojevima, počnite od 0 i odradite sve do broja 9 (ili obratno). Nemojte prekinuti na pola. Odustajanjem od metode brojeva, a da niste završili cijeli niz, nećete steći simpatije „pileupa“.
 • kada radite po brojevima, idite po redu. Nemojte preskakati brojeve, npr. 0-5-2-3-8-4 …
 • uvijek radite jednaki broj DX-era po broju, ali nikad više od 10 sa istim brojem,
 • obavijestite „pileup“ koliko postaja namjeravate raditi po svakom broju i ponovite ovu informaciju svaki put kad prelazite na drugi broj,
 • ne zaboravite, 90% „pileupa“ sjedi besposleno, a „DX policajci“ će odašiljati na vašoj frekvenciji. Izbjegavajte rad po brojevima, ako je ikako moguće. Pored rada po kontinentu, regiji ili broju, neki operatori pokušavaju raditi po državama. Ovo bi trebalo svakako izbjegavati. Ponavljam, izbjegavajte to, jer ćete privući „DX policajce“ nacija koje čekaju. Sigurno nećete moći pozvati sve države, zašto onda pokušavati ovu glupu tehniku?

Konačna napomena: najvažnija stvar u radu s „pileupom“ je održavanja istog RITMA cijelo vrijeme rada. Ako u ovome uspijete, bit će vama i „pilupu“ mnogo lakše i ugodnije. Ipak, najvažnije od svega je: UŽIVAJTE!

Pileups – prvi dio

Nedjelja, 30 rujna, 2007

U osmom poglavlju Mark on4ww nas upozaje s tzv. pileup-om. Ovo poglavlje nešto duže, pa ćete ga ovdje moći pročitati u devet nastavaka.

Tko se jednom „zarazio“ lovom na DX postaje, brzo se upoznao sa PILEUP-om. Kada se na opsegu pojavi rijetka DX postaja, ubrzo se pojavi velika grupa amatera koji svi žele uspostaviti vezu s njom. Na kraju jedne veze, gomila počne pozivati DX postaju i svi pozivaju jedan preko drugoga. To se zove „pileup“. „Pileup“ ne generiraju samo fiksne DX postaje. Grupe radioamatera često odlaze u DX ekspedicije da bi aktivirali zemlje (DXCC entitete) u kojima nema radioamatera. Ponekad su to i nenastanjeni otoci! Cilj ovih ekspedicija je da, za njihovog kratkog boravka, uspostave kontakt sa što većim brojem radioamatera iz cijelog svijeta. Očito, veze tj. kontakt sa ovim ekspedicijama trebao bi biti ŠTO JE MOGUĆE KRAĆI da bi dali šansu što većem broju amatera da uspostave vezu sa DX ekspedicijom. Dakle, operatora u DX ekspediciji ne zanima koji je vaš QTH, s kakvim uređajem radite ili kako je ime vašem kućnom ljubimcu. Koji je najbolji način da što brže uspostavite i upišete u vaš dnevnik vezu sa rijetkom DX postajom ili DX ekspedicijom? SLUŠAJTE, SLUŠAJTE i onda samo SLUŠAJTE. Zašto treba slušati? Zato jer bez slušanja nema uspjeha! Pažljivim slušanjem bit ćete uspješniji u probijanju kroz „pileup“. Slušanjem se upoznajete s načinom i ritmom rada DX postaje. Slušanjem ćete ustanoviti da li DX radi u SPLIT načinu rada. Kad slušate imate dovoljno vremena provjeriti (i dvostruko provjeriti) da li je na vašem uređaju sve dobro namješteno:

 • pravilan izbor antene?
 • da li je aktivirana funkcija SPLIT?
 • da li je odašiljač (i linearno pojačalo) dobro podešeno?

Često se podešavanje odašiljača (i linearnog pojačala) radi NA frekvenciji DX postaje. Jako LOŠA praksa kojom ometate rad DX postaje i potičete reakciju tzv. DX policajaca (pogledajte 8. poglavlje).

 • Prije pozivanja DX postaje, uvjerite se da pravilno čujete pozivnu oznaku DX postaje.

Često naletimo na pileup koji je posljedica objave na DX Clusteru. Mnogo puta ova informacija nije točna! Sami se uvjerite da dobro čujete pozivnu oznaku DX postaje koju pozivate. To će vas poštedjeti neprijatnih trenutaka i vraćenih QSL karata sa porukom „NOT IN LOG“, „NOT EXISTING CALL“ ili „NOT ACTIVE THAT DAY“.
Iskusna DX postaja će preći na SPLIT način rada čim osjeti da je poziva mnogo amatera. Na taj način njezina predajna frekvencija je čista i pozivatelji ju dobro čuju. Manje iskusna DX postaja će raditi SIMPLEX i konačno otići u QRT, jer neće moći ovladati „pileupom“. U ovakvim situacijama, vi sami možete odigrati važnu ulogu za vrijeme veze sa DX postajom. Uljudno predložite da pređe na SPLIT način rada (naravno, samo ako ima mnogo pozivatelja!). Ako uspijete nagovoriti DX-a da pređe na SPLIT način rada, svi će vam biti zahvalni.

U sljedećem nastavku Mark govori o SSB SIMPLEX PILEUP-u.O 9a9SS.com

Dobrodošli na 9a9SS.com! Ja sam Ivan Palčić, diplomirani pravnik, koji slobodno vrijeme voli provoditi na radiovalovima u razgovoru s radioamaterima diljem svijeta. Radioamaterski ispit za A razred položio sam u lipnju 2005. godine. Ponosni sam član Hrvatskog radioamaterskog saveza i Radiokluba Zagreb 9a1ADE. Također, član sam European Phase Shift Keying Club-a #2829. i Croatian Digital Group-e #011. Prva pozivna oznaka bila mi je 9a5BDD. Od radio uređaja najčešće koristim Yaesu FT-857d u kombinaciji s odličnom malom Buddipole antenom iz kućne radinosti. Više...